• pro_banner

ທີ່ຢູ່ອາໄສ

ການ​ແກ້​ໄຂ1

CNC Electric ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະຫນອງຂອງລັດຖະບານ Kiev, ແລະ MCCB, MCB, AC Contactor ຂອງ CNC ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ switchgears ການແຜ່ກະຈາຍໄຟຟ້າ.