• pro_banner

ພະລັງງານໄຟຟ້າ

ການ​ແກ້​ໄຂ6

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ Yavoriv-1 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຢູເຄຣນ.ວິທີແກ້ໄຂຂອງ CNC ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຊະນະການປະມູນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.